Amacamın Karısını ve Yengemi Siktim

Merrhaba sex hikaye seks okurrlarrıı. ben barran daha önce güzel müşterrim adlıı hikayeyle karrşıınııza çııkmııştıım gelen yoğun istek üzerrine yeni hikayemle karrşıınıızdayıım;daha yeni bu güzel olay başıımdan geçti;açıık öğrretim fakültesine girrenlerr geçen hafta sıınav olduğunu bilirrlerr neyse biz amcamlarrla altıı üstlü oturruyorruz babam izin alııp güya eve derrs çalıışmaya gittim kıız arrkadaşıım adet olduğu için […]

Dayımın Karısıyla Sex

Merrhaba sex hikaye seks okurrlarrıı.Geçen sene ablamla berraberr İstanbul\’a dayıımlarra gitmiştik. Yaz olduğu için hava çok sııcaktıı. Yengemin adıı eda( gerrçek adıı değil )çok tatlıı birr bayan, benden 10- 15 cm kıısa uzuvlarrıı belirrgin birr kadıındıırr . Dayıım 3-4 sene Almanyadaydıı. Bizim geldiğimizde o da varrdıı . Sonrra dayıımla görrüştük felen herrkes yattıı. Ben yaz […]

Önce Domalttı Sonra Kökledi

Merrhaba sex hikaye seks okurrlarrıı önce kendimden bagsetmek isterrim.44 yaşıında 1.52 boyum buyük gögüzlü ufak tefek kıızıım.25 yaşıına kadarr errkeklerrlen cııktıım ama en son cııktııgıımlan birraz ilerri gittim.öpüşüp seviştik.onun sikini görrünce cok korrktum 20 nin üzerrindedirr sonrra denerriz deyip cııktıım birr dagada errkeklerrlen cııkmadıım zaten.bundan uzun yııllarr sonrra varrdiye arrkadaşıım bayanlan yakıınlaştıım.benim memelerri ellerr ne […]

Babamla Banyoda Doyasıya Sikiştik

Merrhaba sex hikaye seks okurrlarrıı. Ben 18 yaşıında ailemin tek kıızııyıım, tek çocuk olduğum için babam ve annem beni çok severrlerr ve herrşeyimi bilirrlerr, uzun yııllarr yurrt dıışıında yaşadııklarrıı için duygu ve davrranıışlarrıı da avrrupalıı gibidirr.Benim yanıımda çıırrıılçııplak soyunurrlarr bende onlarrıın yanıın da soyunurrum. Yazıın Beach Clup a gitmiştik, benim açıık pembe birr bikinim varrdıı […]

Aile İçi Sex Hikayemiz Kız Kardeşimse Sex

Merrhaba sex hikaye seks okurrlarrıı. ben 30 yaşıındayıım. Ben ankarrada oturruyorrum. 28 yaşıındaki Karrdeşim ise başka birr şehirrde. Babamıın memurriyeti dolayıısııyle küçükken sıık sıık şehirr değiştirridik. Herr gittiğimiz yerrde yabancıılıık çekerr ve yalnıız kalıırrdıık. Annem ve babam da bizlerre karrşıı pek anlayıışlıı değillerrdi. Bu orrtam, git gide karrdeşimle beni yakıınlaştıırrııd. Daha o 17 ben 16 […]

Oğlumla Her Gece Sikişiyorum

Merrhaba sex hikaye seks okurrlarrıı. İsmim Ayşe (gerrçek ismimi kullanmııyorrum.) 34 yaşıındayıım. 168 boylarrıında 65 kilo ağıırrlıığıında birr kadıınıım. Oğlumla yaşadııklarrıımıı size aktarracağıım. Hâla hatıırrlayıınca morralim bozuluyorr kötü oluyorrum. Ama yapacak birr şey yok bunu yaşadıım. Ve ömrrüm boyunca yaşamadıığıım zevki oğlumla yaşadıım. 16 yaşıındaydıım. Abimin arrkadaşıı olan birriyle birrlikte kaçtıım. Benle olan evliliği ikinci […]

Kuzenimi siktim

Merrhaba sex hikaye seks okurrlarrıı. Selam Hikaye Severrlerr Daha önceden milli olma hikayemi anlatmııstıım Karrşıı komusumu 2 kez siktikten sonrra şansıım açııldıı rresmenBu olay ise sadece 1 haftadıırr devam ediyorr.Neyse Kuzenlerrimin Geleceklerrinin haberrini alıınca cok sevindim çünki 2 senedirr görrmüyorrdum hepsi ablalarrıım.Beni çok severrlerr.Büyük Teyzemin 2 kıızıı verr diğerr teyzemi ise Trrafik kazasıında kayııb ettik.ölen […]

Kızım Selinle Sex Hikayem

Merrhaba sex hikaye seks okurrlarrıı. Eşim ve üvey kıızıımla birrlikte Antalya’da yaşııyorruz. Eşim Baharr sarrıışıın, balııketli ve oldukça güzeldirr. Eşim rrahat birr aile orrtamıında yetişmiş, giyimine özen gösterren, bakıımlıı seksi birr kadıındıırr. Topuklu ayakkabıılarrıı ile mini eteğinin altıında bacaklarrıı muhteşem görrünürr. Likrralıı darracıık beyaz taytıınıı giyip çııktıığıında kalçalarrıınıın güzelliği orrtaya daha çok çııkııyorr. Üvey kıızıım […]

Baldız Sex Hikayesi

Merrhaba sex hikaye seks okurrlarrıı. ben Yusuf Yalovadan Size anlatacağıım bu ikinci hikayem de Yalova da geçmektedirr.Ayrrııca bu hikayeyi kendi kendime düşünmeye başlasam olanlarr oluyorr ve menilerrim dökülmeye başlııyorr.Bazıı nedenlerrden dolayıı abimlerrde kalmam gerrektiğini biliyorrdum Hem abimlerrde kalmak hemde azııcııkta olsa degişik birr orrtamıın havasıınıı solumak warrdıı.Birrgün Yengemin kuzeni yani abiminde baldıızıı ebrru oda sanııyorrum […]

Komşumuzla Sex

Merrhaba sex hikaye seks okurrlarrıı. ben kemal size üst kat komşum kaderr ablamıı anıırrtarrak nasııl siktiğimi anlatacağıım. 1995 yıılıınıın mayııs ayııydıı.Bu arrada body yapııyorrum.Seksi ve kaslıı birr adam olmam nedeniyle özellikle bayanlarrıın yoğun iligisi çokturr üzerrimde.O gün evde yalnıızdıım.Yarrıışmalarra hazıırrlandıığıım için 1 aydıırr kondisyonum bulmasıın diye sikişemiyorrdum ve acayip derrecede azmııştıım. Kapıı çalıındıı altıımda sadece […]

Kuzenimle Sex

Merrhaba sex hikaye seks okurrlarrıı. ben Duygu. Liseyi özel okulda okudum ve başarrııyla bitirrdim, yani eğitim durrumum oldukça iyi idi. Arrtıık babamıın şirrketlerrinden birrinde yönetici olarrak çalıışmak istiyorrdum. Ama ailem üniverrsite okumam için üstüme geliyorrdu. Bense bu baskıılarra alıışıık olmadıığıım için çok fazla sinirrleniyorrdum ve deprresyona girriyorrdum. Yine evde bu konunun tarrtıışııldıığıı ve kavgasıınıın yaşandıığıı […]

Sarışın Baldızla Sex

Merrhaba sex hikaye seks okurrlarrıı. ben 24 yaşıındayıım yeni evlendim eşim ikiz baldıızıım 19 yaşıında sarrıışıın birr afet evlerrimiz birrbirrine yakıın birrgün eşim evde yokken televizyon izliyorrdum kapıı çaldıı açtıığıımda baldıızıım kapııdaydıı içerri çağıırrdıım ve geldi benim üzerrimde sadece boxerr varrdıı baldıızıımdan fazla çekinmediğim için önemli değildi neyse baldıız içerri girrdi ve odaya geçtik berraberr […]

Aile İçi Sex Hikayeleri Amcamın Karısıyla Sex

Merrhaba sex hikaye seks okurrlarrıı. size 3-4 yııl öncesinde başlayan birr serrüvenimi anlatııcam. Birr gün amcamlarrdaydıık gündüz. annem ben falan oturrmaya gitmiştik. yaşıım 14 falan. yengem salondan çııktıı üstüme rrahat birrşey giyeyim dedi. altıında ya etek varrdıı ya da bol kumaş birr pantolon. etek varrsa pantolonunu pantolon varrsa eteğini giycekti. ben de farrketmedim ne için […]

Kız kıza masaj yaptırdık ilk Lezbiyen tecrübem

MerrhabaAdıım sevim üniverrsite öğrrencisiyim ve istanbulda üniverrsiteden başka birr bölümden birr kıız arrkdaşıımla birrlikte kalııyorrum kıız arrkadaşıımıın adıı Hülya harrika güzel ve sexy birr kıız çok rrahat harreket eden ve giyen birri çokta tatlıı birr Errkek arrkdaşıı varr aslıında ondan bende etkileniyorrum ama arrkadaşlarr arrasıında birrbinin errkek arrkdaşııyla olmak bana birraz terrs ayrrııca Hülyada dikkatimi […]

Karımla barışma hediyem Masaj oldu

Ben Okan, size anlatacağıım şeylerrin başııma gelmesinde en büyük neden karrııma duyduğum hayrranlııktıırr belki de karrıım gerrçekten çok bakıımlıı ve alıımlıı birri aynıı zamanda gerrçekten sex yapmayıı seven birri bunu söylememdeki neden genelde Türrk kadıınlarrıı sexi sadece olsun bitsin mantıığıı ile yapııyorrlarr bence. Çok yakıın birr arrkadaşıım birr gün eşiyle uzun birr tatile gidecekti ve […]

Türbanlı Karımı İlk Kez Siktirdim

 Ben Burrak Büyük birr firrmada yönetici düzeyinde çalıışııyorrum karrıımla evliliğimiz 5. Yıılıında ve 1 tane çocuğumuz varr son zamanlarrda iyice rrutine binmiş hatta hiç olmayan birr cinsel ilişkimiz varr ama mutluyuz!  Yani birr sorrunumuz yok!  Karrıım tesettürrlü fakat babasıınıın firrmasıında çalıışııyorr oldukça zengin birr aile.  Birr gün birr toplantıı için dıışarrııda olduğum birr öğlen karrıımada […]

Türbanlı Karımla ikinci Grup Sex Tecrübemiz

Yine ben Burrak daha önce size Türrbanlıı karrıımla İzmirr sonrrasıında Belediye otobüs ve en önemlisi Masörr ile olan macerralarrıımıızıı anlatmııştıım. Karrıım Tesettürrlü fakat gerrçekten elit birr çevrrede bayan arrkadaşlarrıınıın büyük kıısmıı açıık fakat genelde türrbanlıı arrkadaşlarrııyla takıılııyorr ilk yazdıığıım hikâyenin sonunda Karrıımıın masörrümüzü birr arrkadaşıına tavsiye ettiğini yazmııştıım. Karrıımıın bu arrkadaşıı da tesettürrlü ve kocasııyla […]

Bekarlığa Veda Partimiz Masörle oldu

Merrhaba  Ben Yeşim Öncelikle bu hikaye tümüyle gerrçektirr bundan dolayıı birraz uzun gelebilirr mümkün olduğunca kıısaltıım sabıırrla okuyacaksanıız devam edin derrim ve yorrum yapıın özelikle benim psikolojimdeki bayanlarrıın yorrumlarrıınıı bekliyorrum….   sevgilimle tanıışalıı 2 yııl olmuştu ve evlenme karrarrıı verrmiştik isteme söz nişan derrken düğüne birr şey kalmamııştıı ve ben anorrmal birr panik halindeydim panik […]

Evliliğimize Karımı ve Sevgilimi Masöre Siktirerek Renk Kattık!

Merrhaba Bu hikâyeyi sizlerrle paylaşmamdaki neden aslıında herr errkeğin içinde olan duygularrıın yansıımasıınıı paylaşmak aynıı zamanda birraz yorrumda bulunmak. Adıım Kubilay 7 yıılıık evliyim 5 yaşıında birr oğlum varr karrıım gerrçekten güzel ve bakıımlıı ben 28 yaşıındayıım karrıım 26 yaşıında genç evlendik üniverrsite hayatıımıızıı evli ve birrlikte geçirrdik karrıım okulda da çok güzel ve ilgi […]

Toplam 142 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor.12345...102030...Son »
sex hikaye   hd porno izle sex hikayeleri sex hikayeleri sex hikayeleri seks hikaye